00:01:10
חברי הקיבוץ יושבים לליל סדר גדול יחד, 1975
ז'אנר:

כתבתו של עמנואל אלנקוה מתוך "חדשות ערבית"

יום ירושלים

יום העצמאות

}