00:58:17
סיפורי גבורה ברמת הגולן בארבעת הימים הראשונים למלחמת יום הכיפורים

סרט התעודה של שמעון טסלר

יום ירושלים

יום העצמאות

}