00:00:54
חג בירושלים, שופטי התחרות מסיירים בין המפוארות והמהודרות שבסוכות

מתוך "מהדורה קצרה"

יום ירושלים

יום העצמאות

}