00:06:29
שר האוצר פנחס ספיר מצא דרך מעניינת לגיוס כספים בארה"ב - ביקור בסוכותיהם של יהודי ניו-יורק

כתבתו של חיים יבין מתוך "יומן השבוע"

יום ירושלים

יום העצמאות

}