00:38:33
שיחה ישראלית-חילונית על מקום התנ"ך בחיים המודרניים עם ג'קי לוי, ורדה רזיאל ז'קונט, פרופ' מיכאל הר סגור

בימוי: חגי מאוטנר. הנחיה: מרב מיכאלי. בהשתתפות: פרופ' מיכאל הרסגור, ורדה רזיאל-ז'קונט, ג'קי לוי, דנה וייס, ד"ר רוני הלפרין, נטשה מוזגוביה

יום ירושלים

יום העצמאות

}