00:01:25
מדוע חובטים ערבות ביומו האחרון של חג הסוכות? עוד על מנהגי החג בבית הכנסת ישורון

כתבתו של יגאל גורן מתוך "יומן השבוע"

יום ירושלים

יום העצמאות

}