00:01:09
ילדיהם של לוחמים בחיל ההנדסה שנפלו במלחמות ישראל נשאו את הלפיד - ביטוי למאבק של עם ישראל על עצמאותו

מתוך "יומן השבוע"

יום העצמאות

}