00:02:35
קילומטר מהנהר, צוות החדשות הצטרף לכוח צה"ל ביום השישי לפעילות בדרום לבנון, וגם ערך מפגש מפתיע עם תושבי האזור

כתובה מתוך "מבט"

כל הפרקים

}