00:12:52
היתרונות החקלאיים, האמונות הטפלות והזנים שכבר נכחדו בארץ - מסע בעקבות הינשופים, התנשמות ואחיהם
ז'אנר:

כתבתו של מוטי קירשנבאום מתוך "יומן השבוע".את הכתבה מלווים הסבריו של יוסי לשם

כל הפרקים

}