00:04:53
קטע מתוך תוכנית הניחושים בו יצחק אלטיזר עורך סיור למשתתפי התוכנית, שצריכים לנחש - מה מקצועו של המציג? שודר בשנת 1976

מתוך "זה הסוד שלי" בהנחיית אורי זוהר

כל הפרקים

}