00:13:45
בתהליך ייצור הדבש, לכל פועלת יש את התפקיד שלה ומעל כולן - המלכה. סרט תעודה לכבוד ראש השנה
תגיות:

סרטה של חנה קלופפר

כל הפרקים

}