00:49:30
צוות צילום מתלווה לזוג צעיר לקראת לידת ילדם הראשון, ובודק מה צופן לו העתיד במקרה ויצא בן, ומה במקרה ותיוולד בת
תגיות:

סרט המלווה זוג צעיר לקראת לידת ילדם הראשון. הסרט דן בשאלות לגבי מין הילוד, השפעתם של קריטריונים שונים על עתידו, מה המודל שיידרש למלא התינוק בהתאם למינו והאם ניתנים סיכויים והזדמנויות שוות לשני המינים. משתתפים: הרב ישראל לאו, פרופ' דוד שר, פרופ' יחזקאל דרור, אל"מ דבורה תומר, ד"ר ניצה ליבאי ואראלה יואל

כל הפרקים

}