אנחנו כאן
00:06:11
אותות המערכה של מלחמות ישראל מספרים סיפור שלם בכמה פסים צבעוניים. מה משמעותם ואיך ייראה אות המערכה של מלחמת 7 באוקטובר?
ז'אנר:

אנחנו כאן

}