-
00:07:48
אילנה עוזרת לגלית ואלון, מתנדבים בעלי מוגבלות שכלית, להתגבר על הפחד ולהתיידד עם יוסי ועמרי, חזירים הסובלים מעיוות גנטי

}