-
00:09:08
ניר הוא פר קטוע רגל שפחד מבני אדם עד שפגש את הנפש התאומה שלו - שני. שניהם לומדים לסמוך אחד על השניה עד הסוף
ז'אנר:

}