-
00:06:21
אחמד אבו סויס, כתב הדרום של מכאן, מסביר על השבת השחורה של אזרחי ישראל, ועל ההלם גם בחברה הערבית

מסבירים בשפות שונות

}