-
00:02:00
שאול אמסטרדמסקי בטור נוקב באנגלית נגד אוניברסיטאות העילית בארצות הברית והרווארד בפרט, על הבגידה והשתיקה שלהן מול מעשי הטבח ב-7 באוקטובר וההפגנות הפרו-פלסטיניות בשטחן. שתפו, שכל העולם יראה
ז'אנר:

מסבירים בשפות שונות

}