מבקר המדינה על האסון בצפית: ליקויי בטיחות, תיאום והכשרה

מבקר המדינה על האסון בצפית: דרושה הסדרה
מבקר המדינה טוען כי יש צורך להסדיר את היחסים בין משרד החינוך – משרד הביטחון – מכינות, בכל מה שנוגע למכינות הקדם צבאיות. נוסף על כך, המשרד אמר כי יערוך בדיקה מעמיקה נוספת
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
אירוע לזכר ההרוגים בשיטפון בנחל צפית
צילום: צילום: תומר נויברג, פלאש 90

האסון בנחל צפית: משרד מבקר המדינה פרסם היום (שלישי) את ממצאי הבדיקה המקדימה שערך על האסון בנחל, שהוביל למותם של עשרה בני נוער. מהבדיקה עלה כי היחסים המשולשים בין משרד החינוך – משרד הביטחון - מכינות, דורשים הסדרה, בעיקר בכל הנוגע לתחום הפיקוח והבקרה. המשרד הודיע כי יקיים ביקורת מקיפה על כל פעילות המכינות בהמשך.

עוד עלה כי הסדרה נדרשת גם בתחומים אחרים, לרבות בכל הנוגע לבטיחות פעילויות המכינות והכשרת הסגלים ובעלי תפקידים שלהן. שתי הוועדות שהוקמו לאחר האסון בנחל צפית התייחסו, בין השאר, לנושאים שנמצא בבדיקת משרד מבקר המדינה ככאלו הנדרשים להסדרה ולתיקון.

"מתוך אחריות לאומית ולמניעת האסון הבא על משרד החינוך ועל משרד הביטחון ללמוד את הפערים ואת הליקויים שהעלו בדיקת משרד מבקר המדינה והוועדות – ולפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים העיקריים בנושאי פיקוח ובקרה, בטיחות, הכשרות ודרישות סף מהצוות החינוכי, אורחות החיים במכינות, התוכניות החינוכיות המופעלות", כותב המבקר ומוסיף: "עליהם גם לקדם את העדכונים הנדרשים בתקנות".

נוסף על כך, המבקר טוען שיש צורך לבחון בצורה מעמיקה שאלות הנוגעות למכינות הקדם צבאיות שנוגעות למהותן ולייעודן. "נדרש לעמוד על יחסי הגומלין והממשקים בין משרד החינוך ומשרד הביטחון ובין המכינות, ועל גבולות האחריות והסמכות של כל אחד מהמשרדים כלפי המכינות". 

מכינת בני ציון סגרה את שעריה לאחר שבמארס 2019 הגישה המכינה בקשה לחידוש פעילותה בשנת הלימודים הבאה אך משרד החינוך דחה את הבקשה בטענה כי המכינה והעמותה טרם סיימו את תהליכי ההתארגנות הנדרשים בהיבטים מהותיים.

נציג משרד החינוך סקר מספר נושאים שלדעתו היה מקום שהמכינה תערוך בהם שינוי בעקבות האסון, ומכיוון שהשינויים לא בוצעו עד תום בקשת המכינה לחידוש פעילותה – נדחתה. 

הפופולריים