פרסום ראשון

הליך פלילי על רעש בלתי סביר, בכל מקום: הנוהל החדש של המשטרה נגד מפגינים

אין מקום לרעש: הנוהל החדש של המשטרה נגד מפגינים
בכאן חדשות נחשף כי המשטרה הכניסה לטיפול בהפגנות את הנוהל החדש, לפיו תתבצע חקירה פלילית נגד מפגינים על ביצוע עבירה זו בכל שעה ביום
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
פינוי מחאה בנתב"ג
צילום: -

פרסום ראשון: המשטרה מעדכנת את נוהל ההפגנות ומכניסה לתוכו סעיף שיאפשר אכיפה נגד מפגינים על "הקמת רעש בלתי סביר", בכל שעות היום, גם לא באזורי מגורים. כך דווח היום (שלישי) בחדשות הערב בכאן 11.

על פי הנוהל החדש, אכיפת חוקי הרעש תתבצע באמצעות חקירה פלילית ולא באמצעות דוחות, אותם המשטרה אינה מוסמכת לתת.

לפני מספר שבועות הנחה המפכ"ל, רב ניצב יעקב שבתאי, להשתמש בחוק הרעש בהפגנות מחאה סמוך לבתי אישי ציבור, וכעת המשטרה מאפשרת להשתמש באכיפת רעש בכל הפגנה ובכל מקום. כבר היום בתל אביב פעלו שוטרים לפי הנוהל החדש ועצרו שלושה מהמפגינים מחוץ למשטרת תל אביב, מאחר והקימו רעש בלתי סביר.

הנוהל המשטרתי החדש מגדיר אף את התנאים לקיום הפגנות סמוך לבתי אישי ציבור. כאן אין שינוי ממה שנהגה המשטרה בשנים האחרונות, בעקבות פסיקת בג"ץ בנושא, אך לראשונה העניין מוסדר בנהלי המשטרה.

חידוש נוסף מאפשר למשטרה לפזר בכוח הפגנה שלא מתקיימים בה תנאי בטיחות. הנוהל קובע כי במקרה כזה "ראשי קצין להורות לנקוט באמצעים הדרושים כדי למנוע את קיום האירוע המחאה או כדי לפזרו, אם תהיה התנגדות לאמצעים אלה רשאי השוטר להשתמש בכוח סביר, מבלי להיות אחראי אחריות פלילית או אזרחית על פעולה זו".

שינוי נוסף בנוהל החדש הוא סעיף שהתווסף, המסדיר את אפשרות המשטרה לסרב לקיום מחאה, גם כזו שאינה דורשת רישיון מהמשטרה.

ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל מתקפת באופן עיתי נהלים מבצעיים בהתאם לפקודות המשטרה, פסיקות, אירועים, שיטות עבודה חדשניות ועוד, זאת בהלימה ועל פי הקבוע בחוק.

נוהל אסיפות ותהלוכות תוקף ופורסם לציבור במאי 2023. לנוהל התווספו סעיפים המוסדרים בחקיקה, בהם החוק למניעת מפגעים (רעש) וחוק הבטיחות במקומות ציבוריים. חוקים אלו נאכפים מעצם היותם קבועים בחוק.

אשר לתנאי מחאה מול בתי אישי ציבור, אלה נקבעים מכוח הנחיות היועמ"ש לממשלה ופסיקת בג"ץ, בהתאם לסמכות בדין כדי לאזן נכונה בין הצורך לאפשר למוחים לממש את זכותם להפגין אל מול אינטרסים אחרים, ובהם שמירה על הסדר הציבורי, שגרת חיי התושבים ונבחרי הציבור".

מהאגודה לזכויות האזרח נמסר: "לצד ההבהרות המתבקשות בנוגע להפגנות מול בתים של נבחרי ציבור, מטריד מאוד לראות כיצד הושמטו בנוהל החדש האיזכורים בדבר חשיבות חופש המחאה, ובמקומם צמחו סעיפים שמשחררים את השוטרים מאחריות לאלימות כלפי מפגינים. ובפרט, סעיף חדש על רעש 'בלתי סביר', שמטיל אחריות פלילית על המפגינים במקרה של הפגנה רועשת.

הניסיון של המשטרה לאלף את ההפגנות, כך שיהיו נעימות לנבחרי ציבור מסויימים, אינה עולה בקנה אחד עם תפקידה של המשטרה ופוגעת בחופש הביטוי והמחאה של הציבור בישראל. הסעיף יכול להביא להפללה ולמעצרים מיותרים וליצור אפקט מצנן ולאכיפה בלתי פרופורציונלית".

הפופולריים