דוח העוני: כמעט 2 מיליון ישראלים עניים בישראל ב-2022

כמעט 2 מיליון ישראלים עניים בישראל ב-2022
יותר מ-870 אלף ילדים עניים וכ-150 אלף ישראלים בגילאי פרישה • העוני בקרב משפחות עובדות המהוות כמחצית מהמשפחות העניות עלה הן בקרב עצמאים והן בקרב שכירים • בקרב אזרחים ותיקים נרשמה ירידה בתחולת העוני, מ-15% ל-12.7% | הדוח השנתי של המוסד לביטוח הלאומי
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
אוליבייה פיטוסי, פלאש 90
צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90

המוסד לביטוח לאומי פרסם הבוקר (חמישי) את דוח העוני השנתי לשנת 2022. על פי הדוח, בישראל חיים כ-1.98 מיליון אנשים עניים, בהם יותר מ-870 אלף ילדים, כ-150 אלף ישראלים בגילאי פרישה וכ-949 אלף ישראלים בגיל העבודה.

עוד עולה מהדוח כי קו העוני עלה לכ-3,076 שקלים, לעומת 2,892 שקלים בשנת 2021 - זאת בשל העלייה מההכנסה החציונית נטו בשיעור של 1.9%. בנוסף, נרשמה עלייה בעומק העוני ובחומרתו כמעט בכל קבוצות האוכלוסייה, זאת בהמשך לעליות שאירעו בשנת 2021.

הצטרפו לערוץ כאן חדשות בוואטסאפ

ממצאים מרכזיים:

> תוחלת העוני: העוני בקרב משפחות עובדות המהוות כמחצית מהמשפחות העניות עלה הן בקרב עצמאים והן בקרב שכירים. כך, תוחלת העוני המשפחות שבראשן עומד עצמאי עלתה מ-13.1% ל-13.8%, ובקרב משפחות שבראשן עומד שכיר עלתה מ-14.4% ל-14.9%. בנוסף, תוחלת העוני של ילדים עלתה מ-28.0% ל-28.2%, ובקרב אזרחים ותיקים נרשמה ירידה מ-15% ל-12.7%- זאת בשל הגדלת קצבת השלמת הכנסה לאזרחים ותיקים והרחבת הזכאות.

> תוחלת העוני בקרב משפחות ערביות וחרדיות: בקרב משפחות ערביות, תוחלת העוני נותרה כמעט ללא שינוי - ועומדת על 39% בשנת 2022 לעומת 38.9% בשנת 2021. בקרב משפחות חרדיות נרשמה ירידה מ-34.4% ל-33.7%. 

> בפריסה גיאוגרפית: ממדי העוני במחוזות ירושלים, הצפון והדרום גבוהים מהממוצע, שם תחולת העוני של משפחות הגיעה ל-36.1%, 22.5% ו-22.9%, בהתאמה. לעומת זאת במחוזות תל אביב והמרכז השיעורים נמוכים מהממוצע.

> מדד ג'יני לאי שיוויון: ירידה מתונה של כ-0.2% בשיעור של אי השיוויון ע"פ מדד ג'יני.

> נתוני סקר ביטחון תזונתי שנערך ברבעון השני והשלישי של 2023: 30.9% מהנפשות הבוגרות חיו באי ביטחון תזונתי בשל סיבות כלכליות, בהם 18.3% בביטחון תזונתי נמוך ו-12.6% בביטחון תזונתי נמוך מאוד.כמו כן, אי הביטחון התזונתי הגדול ביותר הוא בחברה הערבית ועומד על 62.7%. לעומת זאת בחברה החרדית שבה שיעורי העוני דומים, שיעור אי הביטחון התזונתי עומד על 28.7%.

הפופולריים