פרשנות

גדלו הסיכויים להתערבות בג"ץ בחוק היסוד

גדלו הסיכויים להתערבות בג"ץ בחוק היסוד
השופטים לא הסתירו את עמדתם - החוק פרסונלי ואין מניעה להתערב בחוק יסוד | תמר אלמוג עושה סדר לאחר הדיון הדרמטי
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
הדיון בבג"ץ על חוק הנבצרות
צילום: -

ההערכות לפני הדיון בבג"ץ על חוק הנבצרות, היו כי בג"ץ יורה על הרחבת הרכב השופטים - כלומר הגדלת הסיכוי להתערבות בחוק היסוד. ההערכות האלה רק התחזקו אחרי מה שראינו היום.

נכון שבדרך כלל אי אפשר להניח לפי הערות שופטים בדיון מה תהיה ההחלטה הסופית, אבל כאן העמדה הייתה ברורה ונחרצת - השופטים לא קונים את הטענה שזה לא פרסונלי. לא חושבים שאי אפשר לא התערב ויותר מכך - השופטים גם אומרים לנציג הכנסת: כל הדוגמאות שאתם מביאים, הנה, היו עוד שינויים בחוקי יסוד, רק מאששות את הצורך בביקורת שיפוטית.

או במילים אחרות: הכנסת משנה את חוקי היסוד כדי להתאים אותם לצרכים מסוימים, ואז אומרת – אבל אי אפשר להתערב כי זה חוק יסוד.

ההחלטה אם באמת מוציאים צו על תנאי, כלומר הנטל להוכיח שלא צריך לבטל את החוק - מתהפך, וההחלטה אם מרחיבים את ההרכב, צפויה להתקבל בקרוב, ייתכן שבימים הקרובים מאוד.

ופה נכנס לתמונה נתון נוסף, בעוד חודש וקצת בג"ץ ידון בחוק יסוד אחר, בתיקון עילת הסבירות. גם כך יש מחלוקת בבג"ץ על התערבות בחוקי יסוד, מילא אחד, אבל שניים - זה כבר סיפור אחר.

הפופולריים