00:47:28
ששה משתתפים נפרדים מכל רכושם, כדי להשתתף בניסוי טלוויזיוני הבודק עד כמה אנחנו מכורים לחפצים. פרק 2: כדי לסדר לעצמם מצע להניח עליו את הראש או מברשת שיניים, נאלצים המשתתפים להיעזר במה שאחרים זרקו לזבל.
אזהרות צפייה:

}