00:47:01
פרק אחרון ויום אחרון לניסוי: האם הכל יחזור לקדמותו או ששבועיים אלו יהפכו לנקודת אל חזור בחייהם? לא השארנו את זה לדמיון. חזרנו לבדוק מה קורה לכולם שלושה חודשים אחרי.

}