00:51:48
התכנית שבה צוחקים עם אנשים על דברים שאתם כנראה חושבים שאסור לצחוק עליהם. חנוך דאום יוצא לחופשה עם ארבעה אנשים שמתמודדים עם עודף משקל, שומע מהם על הכאבים ומנסה להבין איתם מה מצחיק בלחיות עם משקל עודף
ז'אנר:

}