00:50:25
חנוך דאום יוצא לחופשה עם ארבעה גיבורים שכולם מאובחנים על הרצף האוטיסטי, יחד הם משתפים את חנוך ואת הצופים בעולמם המורכב

}