00:47:48
ברחבי אסיה, אנשים וחברות בעלי תעוזה, מובילים פרוייקטים מהפכניים שמשנים את האזור לטובה, בתחום אנרגיית הרוח והאנרגיה הסולארית

}