00:49:50
הפרק האחרון של הסדרה מציג דרכים שונות שבאמצעותן הכלכלה המעגלית יכולה להפחית את כמות הפסולת שמגיעה למטמנות האשפה.

}