00:54:26
האם עדיין "טוב למות בעד ארצנו"? מי היום נושא את דגל ההקרבה ומי זנח אותו?

}