00:54:08
על מיתוס כור ההיתוך, המתח בין יהודית ודמוקרטית ובין השבטים השונים במדינה

}