00:27:47
שני אנשים שבחרו להגיע - האחד למקום שהאחר עזב, נפגשים יחד לפגישה אישית, על הבחירות שכתבו את סיפור חייהם. משתתפים: גילי שושן שחזר בתשובה ואבי תפילינסקי שיצא בשאלה.

עונה 4

עונה 3

}