00:29:44
מורשת, פרשת "במדבר". רפאל ג'רמון שיצא בשאלה, עזב את החברה החרדית והתגייס לסיירת צנחנים, בשיחה עם הרב ישראל הופריכטר, חוזר בתשובה שיוזם ומנהל מסגרות תיכון מקצועיות לנוער חרדי, על שירות צבאי כנקודת מפנה
ז'אנר:

עונה 4

עונה 3

}