00:29:57
פרשת וירא. רחלי ברוקס ונעמה קדוש משוחחות בהשראת שרה אמנו שנכנסה להריון בנס אלוהי בזקנתה, על עקרות והמתנה לילד. ועל הבחירות שכתבו את סיפור חייהן.

עונה 4

עונה 3

}