00:27:01
שתי נשים שבחרו להגיע האחת למקום שהאחרת עזבה, נפגשות יחד לשיחה אישית, על הבחירות שכתבו את סיפור חייהן. משתתפות: מרלין וניג שחזרה בתשובה ושפרה קורנפלד שיצאה בשאלה.

עונה 4

עונה 3