שאלה תשובה

שני אנשים שבחרו להגיע - האחד למקום שהאחר עזב, נפגשים יחד לפגישה אישית, על הבחירות שכתבו את סיפור חייהם

לצפייה בפרק הראשון