00:29:29
מורשת, פרשת "בא". מסקי שיברו, שחקנית ובמאית שעלתה לישראל מאתיופיה וחזרה בתשובה, ובובי לקס, במאי ושחקן, שעלה לישראל מאנגליה ויצא בשאלה, נפגשים לשיחה על יציאת מצרים ועל הבחירות שכתבו את סיפור חייהם
ז'אנר:

עונה 4

עונה 3

}