00:29:58
מורשת, פרשת קדושים. אסתי סומפו, שגדלה במשפחה חרדית ולאחר נישואיה יצאה בשאלה והייתה עגונה במשך שנים, בשיחה אישית עם אורלי ויטל, חוזרת בתשובה שהייתה עגונה כמעט 14 שנים, על הבחירות שכתבו את סיפור חייהן

עונה 4

עונה 3

}