00:29:09
מורשת, פרשת אמור. יאיר הס, מנכ"ל עמותת הלל המסייעת ליוצאים בשאלה שעזב בעצמו את העולם החרדי, בשיחה אישית עם יגאל גולדשטיין, חוזר בתשובה שייסד עמותה המסייעת לנוער בסיכון, על הבחירות שכתבו את סיפור חייהם
ז'אנר:

עונה 4

עונה 3

}