00:37:59
הקרב על סימון התמ”ל מגיע לשיא ואלכס שולח את אגוז לאיים על מותק. ג’וליאנו מפתיע ומוסר מידע חשוב.

עונה 1

}