00:41:04
פרק אחרון - בחורה אש: ההצבעה על סימון התמ"ל הגיעה ועל מותק מופעלים לחצים אדירים לסגת. נאמנותו של זיף נבחנת כש-120 ח"כים מתכנסים במליאה. אלכס מגיע לצפות מקרוב

עונה 1

}