שעת נעילה
00:46:54
כשהסורים במחילות מוצב החרמון, יואב ואבינועם מחליטים לנטוש את ההר. דפנה הקצינה מפרה פקודה וחוזרת אל התופת. הטנקיסטים מבינים שמפקדם מעורער נפשית. חיפושיו של כוכב הטלוויזיה מובילים לעקבות בנו

}