שעת נעילה
00:45:20
מלאכי נחוש לחלץ את חבריו לפני שהסורים יגיעו אל התל, אך קרע עמוק מאיים על החבורה. מני מזהיר את מלאכי מפני בוגד מתוך התנועה. אבינועם ויואב, לבדם בשטח בשליטה סורית, מוצאים לראשונה שפה משותפת

}