00:56:13
סיפורו של המרגל הבכיר ביותר של ישראל, מסופר במילותיו באמצעות הפרוטוקולים האמיתיים ממשפטו בביה"ד הצבאי בדמשק. פרק 1. כמאל אמין ת'אבט: עדויות חדשות במשפטו של אלי כהן חושפות את בניית דמותו ככמאל אמין ת'אבט
אזהרות צפייה:

}