00:55:12
סיפורו של המרגל הבכיר ביותר של ישראל, מסופר במילותיו שלו, באמצעות הפרוטוקולים ממשפטו בביה"ד הצבאי בדמשק. פרק 3 ואחרון. אשם במותו: מה הסיבה האמיתית לתפיסתו והוצאתו להורג של אלי כהן?

}