השריקה של התנועה גרפיקות
00:43:01
מי שומר על הילדים? מה קורה במערכות היחסים בין המדריכים לחניכים ובין החניכים לבין עצמם. עד כמה יש למדריכים כלים להיות "אחראיים" ובאיזו מידה נערים ונערות נפגעים מחבריהם לשכבה או מהמדריכים.