השריקה של התנועה גרפיקות
00:43:38
הפרק עוסק בשילובם של אוכלוסיות שונות: ילדי עובדים זרים, המגזר הערבי וחרדים בתנועות נוער. לצד היופי והקסם שבדברים מנסה הפרק להבין האם האידיאולוגיה או הכסף מניעים את גלגלי התנועות.

}