סיפורו של אחד המפעלים הגדולים והשנויים במחלוקת בתולדות מדינת ישראל, דרך חומרי ארכיון נדירים ושיחות עם עשרות מרואיינים שהתגוררו בהן בשנות ילדותם

לצפייה בפרק הראשון