00:51:50
ראשית ימי המעברות שהוקמו באמצע 1950, פרק זמן של למעלה משנה שבו המדינה מיעטה להתערב בנעשה במעברות
ז'אנר:

}