00:49:47
השנתיים הראשונות לקיום המדינה, בהן שוכנו העולים במחנות עולים ונאסר עליהם, על ידי הממסד, לצאת מהם
ז'אנר:

}