00:52:13
בגין הגיע כדי לחולל מהפכה; לנתץ את ההגמוניה השלטת, 'להיטיב עם העם', עם כל העם. 'ברית המקופחים' שאסף סביבו, זקפה את קומתה של ישראל השנייה והובילה לעימות ייצרי בין חלקיה המקוטבים של החברה בישראל

}