00:52:16
תעודה. פרק אחרון - מלחמת ברירה: מנחם בגין שאף לעשות שלום, ועשה זאת. הוא התעקש גם על 'שלמות המולדת' וגרר את ישראל למלחמת ברירה מדממת בלבנון, מלחמה שהובילה להתפטרותו ולהכרזה הדרמטית "איני יכול עוד"

}